• 2800 TATABÁNYA, BORBÉLY U. 6.

MŰSZAKI VIZSGA

A balesetmentes mindennapi közlekedés alapfeltétele, hogy a közúti forgalomban csak megfelelő műszaki állapotú járművek vegyenek részt. Ennek érdekében vállaljuk gépjárművének műszaki vizsgára felkészítését, ezt követően pedig vizsgáztatását, mindezt egy helyen, rövid határidővel. Műszaki vizsgaállomásunk munkanapokon reggel 7:00 órától egészen 15:00 óráig áll rendelkezésére.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A műszak vizsgát kérheti:
– Személyesen
– Meghatalmazott útján

A műszaki vizsga feltétele az érvényes személyi okmányok megléte vagy a szabályosan kiállított meghatalmazás.

Magánszemély esetén:
– Forgalmi engedély
– Érvényes felelősségbiztosítási igazolás
– Személyi igazolvány és lakcímkártya

Amennyiben nem a forgalmi engedélyben szereplő személy vizsgáztatja a járművet, meghatalmazás szükséges! (LETÖLTÉS)

Meghatalmazotti eljárás esetén: (ha nem a tulajdonos hozza a gépjárművet) az írásos megbízásnak tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, születési dátum)

Cégképviseleti eljárás esetén:
– Aláírási címpéldány
– Cégbírósági bejegyzés (cégkivonat első oldala)
– Meghatalmazás, amit a cég saját pecsétjével látott el
– A meghatalmazott személyes okmányai
– Érvényes felelősségbiztosítási igazolás

Céges meghatalmazás LETÖLTÉSE.

Tulajdonos váltás előtti műszaki vizsga
Tulajdonos váltáskor történő műszaki vizsga esetén szükség vagy az adásvételi szerződésre. Kérjük, ezt minden esetben hozza magával! Kérelmezőnek az új tulajdonost vesszük fel, viszont a járműokmány adataihoz a régi tulajdonos adatait kell rögzítenünk.

JÁRMŰVEK MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA

  • Személygépkocsi
  • Autóbusz
  • Vontató
  • Nyerges vontató
  • Tehergépkocsi
  • Mezőgazdasági vontató
  • Lassú jármű
  • Pótkocsik

MŰSZAKI VIZSGA SZABÁLYAI

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosult a járművek műszaki vizsgálatának rendje. Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és a műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljanak meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Műszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a műszaki állomás az érvényesítő címkét  a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti

Továbbra is a műszaki vizsga végén, – a jármű forgalmi engedélyében – érvényesítésre kerül az új érvényességi idő, a következő műszaki vizsga időpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

A fentiek alapján 2010. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítő címke tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége megnő a jármű műszaki állapotát illetően, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1. után a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, valamint az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével – saját felelősségére és kockázatára – a helyszínt elhagyhatja, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.

Ennek érdekében a hatósági vizsgálat megkezdése előtt az autót átvizsgáljuk az esetleges hibákat az Ön kérésére kijavítjuk. Ezt követően indulhat a műszaki vizsgáztatás.